Nestverwachting Bouvier

We hebben omstreeks Maart 2022 een nest Bouvierpups in de planning van Tara & Yaymz.

 Wilt u op de wachtlijst voor een pup neem dan kontact met ons op.